Huvdmeny

Ett företag

47447186-gTyZr

Underleverantörsmodell / kontraktstillverkare

Vi offererar, tillverkar och levererar enligt kundens ritningsunderlag.

Utvecklingsstöd

I denna modell får kunden ta del av hela företagets kompetens kanaliserat genom en utsedd
kontaktperson som med stöd av konstruktörer, produktionstekniker,svetsspecialist m.fl.
stödjer kundens produktutveckling så att produkten när den sätts i serie är ekonomiskt och
produktionstekniskt ”fulländad”. Kunden leder och styr hela arbetet som begränsas av överenskomna
ekonomiska ramar.

Projektmodell

Kunden specificerar krav och gränssnitt. JP Industri utvecklar sedan en produkt som möter specificerade krav.

Prototyptillverkning

Offererar fast pris eller på löpande räkning efter överenskommelse.

Kapacitetslego / outsourcing

Laserskärning, stansning, kantpress eller lackering. Pris fastställs i överenskommelse med kund.

45998778-NdTp2

I vårt företag finns ett aktivt kvalitets- och miljötänkande. Verksamhetssystemet är certifierat enligt ISO9001:2008 och ISO14001:2004 och innehåller förutom kvalitet och miljö även vårt systematiska arbete med arbetsmiljön.
Hela verksamhetssystemet finns webbpublicerat i företaget och därmed åtkomligt för alla i hela organisationen!
I vårt mätrum finns kompetens och utrustning för löpande kontroll och verifiering av slutresultat, med hjälp av bl.a. portabla mätarmar.

Kvalitetspolicy
JP Industri har en målsättning att uppfylla ställda krav, behov och förväntningar gällande kvalitet och leveransprecision. Att under god ordning, arbeta med ständiga förbättringar och att alltid sträva mot noll fel till kund ska vara en röd tråd genom all verksamhet i företaget.

 • Företagsledning, chefer och medarbetare har ett tydligt engagemang och en gemensam helhetssyn och attityd i kvalitetsfrågor.
 • Vi arbetar förebyggande för att undvika att fel uppkommer.
 • Vi reagerar snabbt och synligt vid avvikelser.
 • Vi tar alltid reda på grundorsaken vid avvikelser.

Miljöpolicy
JP Industri har en målsättning att uppfylla ställda lagar och krav, gällande miljö.
För att minimera vår miljöpåverkan ska vi aktivt arbeta med miljöfrågor inom samtliga nivåer på företaget. Miljöarbetet ska präglas av förebyggande åtgärder, öppenhet och ständiga förbättringar. För att uppnå denna målsättning krävs att:

 • Alltid sträva efter att optimera våra processer för att minimera råvaruförbrukning och energianvändning.
 • Med kostnadseffektiv teknik upprätthålla en verksamhet som ger minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Följa gällande lagar och andra krav inom miljöområdet.
 • Våra betydande miljöaspekter ska vara föremål för utvärdering och ständiga förbättringar.
 • Ta till vara varje medarbetares kunskap, liksom vunnen erfarenhet och tekniskt kunnande inom och utom företaget.
 • Informera och motivera samtliga medarbetare för att skapa en medvetenhet och förståelse för miljöfrågor.
 • Samarbeta med våra kunder, leverantörer och underentreprenörer för att  tillsammans utvecklas inom miljöområdet.
jp. industri är certifierad enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.
Samtliga våra svetsare, inklusive robotoperatörer, är certifierade enligt SS EN-287.
Svetsprocedurerna är säkrade med SS EN-288.