Huvdmeny

Leverantör robotsvets

Leverantör av robotsvets

Vid svetsarbeten som omfattar större serier är robotsvetsning ett optimalt alternativ. Robotsvetsning är
dels en snabbare, men också en mer lönsam teknik jämfört med vanlig manuell svetsning. Detta samtidigt
som en jämn och hög kvalité bibehålls genom hela serien. JP Industri är en rutinerad leverantör inom
verkstadsindustri. Med en hög automatiseringsgrad ger våra robotsvetsar en effektiv produktion och
lämnar slutresultat med jämna kvalitetsutfall.

För närmare information och rådgivning kring robotsvetsning är ni hjärtligt välkomna att maila eller
ringa oss på JP Industri
. Vi bemöter eventuella frågor och berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er
med just ert uppdrag, samt hur vi som leverantör arbetar för att bemöta era specifika behov och krav.

Kännåsvägen 13, 831 52 Östersund
Tel. +46 (0) 63-15 58 00 / Fax. +46 (0) 63-15 58 80
Epost info@jpab.se

JP_broschyr_tryckfärdig14JP_broschyr_tryckfärdig4JP_broschyr_tryckfärdig5JP_broschyr_tryckfärdig6JP_broschyr_tryckfärdig9JP_broschyr_tryckfärdig10JP_broschyr_tryckfärdig11JP_broschyr_tryckfärdig12 JP_broschyr_tryckfärdig13