Huvdmeny

Startsida

47446350-Bu2fS

en långsiktig partner för tillverkning av plåtbaserade delsystem
och produkter till verkstadsindustrin.

Vår vision är att med fullt engagemang och delaktighet
hos samtliga medarbetare alltid möta våra kunders och ägares
högt ställda förväntningar.

vi_signerar

I alla förändringar ska kunden (externa och interna) vara i fokus och grunden till våra beslut. Tillsammans med oss blir kunden starkare. Kundvärde. 

Genom att visa varandra respekt skapar vi en trygg arbetsmiljö där alla, oavsett kultur, bakgrund och kön bidrar till vår gemensamma utveckling.

Via ett stödjande ledarskap skapas drivkraft där alla är delaktiga. Ledarskapet ska stärka individen, gruppen samt företaget.

Trovärdighet mot våra kunder, ägare, medarbetare, samhälle och miljö erhålls genom att vi i alla led gör det som lovats. Vi strävar mot att beslut skall präglas av långsiktighet.

45997873-RkJjD