Huvdmeny

Konstruktion verkstadsindustri

Konstruktion för verkstadsindustri

På JP Industri har vi vår egna verktygskonstruktion och prototyptillverkning där vi har en tidigt involverande
roll inom produktionsteknik för verkstadsindustri. Med komplett maskinpark och expertkompetens inom
verksamheten kan vi erbjuda våra kunder anpassat produktionssystem för såväl låg- som
högvolymtillverkning.

JP Industris anläggning är belägen mitt i landet, vilket är ett bra läge med närhet till såväl flygplatser,
europavägar och järnvägsspår. Vår ambition är att kunna möta alla våra kunders krav på kvalitet,
korta frystider och hög leveransprecision.

För ytterligare information och assistans är ni hjärtligt välkomna att ta kontakt med oss på JP Industri.
Vi besvarar eventuella frågor och berättar gärna närmare om hur vi arbetar med konstruktioner
för verkstadsindustri. Varmt välkommen till JP Industri!

Kännåsvägen 13, 831 52 Östersund
Tel. +46 (0) 63-15 58 00 / Fax. +46 (0) 63-15 58 80
Epost info@jpab.se

JP_broschyr_tryckfärdig14JP_broschyr_tryckfärdig4JP_broschyr_tryckfärdig5JP_broschyr_tryckfärdig6JP_broschyr_tryckfärdig9JP_broschyr_tryckfärdig10JP_broschyr_tryckfärdig11JP_broschyr_tryckfärdig12 JP_broschyr_tryckfärdig13